Nauka języka angielskiego

W naszym przedszkolu naukę języka angielskiego rozpoczynają już dzieci w wieku 3 lat. Każda z grup uczestniczy w zajęciach dwa razy w tygodniu. Intensywny charakter spotkań pozwala na utrwalenie poznanych słówek, dzięki systematyczności i częstym powtórkom.

Podczas zajęć nasza lektorka wykorzystuje metodę TPR (Total Physical Response), czyli nauczanie języka przez ruch oraz metodę audiowizualną, która czerpie z kojarzenia dźwięku z obrazem, a także metodę dramy, gdzie dzieci wcielają się w postaci z bajek.

Techniki, które obecne są podczas zajęć to:

  • słuchanie nauczyciela z jednoczesnym reagowaniem na jego rutynowe polecenia tj. wstań, usiądź;
  • słuchanie i wykonywanie poleceń w ramach czynności plastycznych i manualnych, tj. pokoloruj, narysuj;
  • reagowanie całym ciałem (TPR) na usłyszane polecenia tj. skacz, klaśnij w dłonie;
  • wskazywanie właściwych przedmiotów/ilustracji – rozumienie ze słuchu;
  • słuchanie muzyki i kojarzenie jej z tekstem w języku angielskim - śpiewanie piosenek.

Zajęcia wypełnione śmiechem i zabawą otwierają dzieciom drogę do poznania podstaw języka angielskiego, a w rezultacie doprowadza do osiągnięcia sukcesów w kolejnych etapach edukacji.