Przedszkolaki w Zaczarowanym Ogrodzie

Jako przedszkole realizujemy edukacyjne i wychowawcze podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) oraz autorski program rozwijania aktywności twórczej poprzez wykorzystanie różnych form teatralnych dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

W naszym przedszkolu korzystamy z programu wychowania przedszkolnego "Entliczek pentliczek" wydawnictwa Nowa Era dla 2,5, 3, 4, 5 i 6-latków, który został nagrodzonym przez MEN oraz Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Edukacyjnych. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych odbywają się w trzech salach edukacyjnych, które są wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i elementy zapewniające dzieciom prawidłowe warunki do nauki oraz zabawy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów, którzy zajmują się dziećmi w zgodzie z powszechnie panującymi standardami.

Przedszkolaki w przedszkolu Zaczarowany Ogród

Zdobyte umiejętności i doświadczenie wychowawców w przeprowadzaniu zajęć artystycznych stanowią nieodłączny atrybut wykorzystywany podczas pracy z podopiecznymi Zaczarowanego Ogrodu. Elementy tańca, plastyki, muzyki czy teatru wprowadzane zostały do codziennych zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Dodatkowo realizowane są zajęcia z języka angielskiego przez wykwalifikowanych lektorów. Dysponujemy możliwością rozszerzania oferty językowej o zajęcia z języka niemieckiego, francuskiego, czy rosyjskiego.

Dla dzieci zapewniamy pomoc psychologa, logopedy i pedagoga. Szczególną uwagę przywiązujemy do odpowiedniego dla wieku zrównoważenia czasu pomiędzy edukację i zabawę. Niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci zajęcia ruchowe rozwijające sprawność, koordynację i prawidłową postawę realizowane są przez zajęcia z gimnastyki i rytmiki . Zajęcia te zostały opracowane przez specjalistów fizykoterapii i tańca.

Oprócz sal edukacyjnych zajęcia w dni pogodne przeprowadzane są na placu zabaw.