Edukacja artystyczna

Edukacja teatralna

Zabawa w teatr to doskonała forma edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja teatralna zapewnia mi.in. skuteczną drogę do właściwego rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci. Dodatkowo uczy słuchania, poprawnego wysławiania się i współdziałania w grupie. Więcej »

Edukacja taneczna

Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w wieku przedszkolnym to wspaniała forma ogólnorozwojowego kształtowania umysłu i ciała. W edukacji tanecznej wprowadzamy też elementy baletu. Dzieci rozwijają zdolności psychofizyczne - od poczucia rytmu do spostrzegawczości czy koncentrowania uwagi. Więcej »

Edukacja muzyczna

W naszym przedszkolu comiesięczne audycje przedszkolne oraz cotygodniowe warsztaty muzyczne przeprowadza Pan mgr Paweł Stawarz. Celem spotkań muzycznych jest przybliżanie dzieciom wiadomości o muzyce i jej roli w życiu człowieka oraz pokazanie przeróżnych instrumentów muzycznych. Zajęcia pełnią rolę pouczającą i wychowawczą. Więcej »

Edukacja plastyczna

Dzieci od najmłodszych lat mają naturalną predyspozycję do twórczości plastycznej. Rysowanie i malowanie stanowi ćwiczenie sprawności manualnej, jest to wstęp do nauki pisania. Dodatkowo zajęcia plastyczne kształtują i rozwijają wyobraźnię. Więcej »