Edukacja taneczna

W naszej placówce prowadzone są zajęcia taneczne z dziećmi w wieku przedszkolnym jako wspaniała forma ogólnorozwojowego kształtowania umysłu i ciała. Obok korzyści fizycznych niezwykle istotny jest wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku otworzyć się, ośmiela ja, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Poprzez nauczanie tańca mamy możliwość rozwijania w dzieciach szeregu zdolności psychofizycznych od poczucia rytmu do spostrzegawczości czy koncentrowania uwagi.

Edukacja taneczna w przedszkolu

Taniec to również doskonała forma modelowania prawidłowej sylwetki, a jednocześnie element pomocny w kształtowaniu ogłady i elegancji ruchów. Dzieci niezwykle żywiołowo i spontanicznie reagują na taniec i chętnie uczestniczą w zajęciach tanecznych.

Taniec to również forma kształtowania pozytywnych cech charakteru takich jak cierpliwość, wytrwałość czy odporność na zmęczenie. Taniec rozwija myślenie, wyobraźnie i inteligencję twórczą. Dla dzieci odnajdujących w tańcu talent, satysfakcję i zadowolenie, zajęcia taneczne z elementami baletu, mogą stać się przydatnym narzędziem stanowiącym podstawę wspaniałej drogi rozwijanej w dalszych etapach edukacji.