Edukacja plastyczna

Dzieci od najmłodszych lat mają naturalną predyspozycję do twórczości plastycznej. Dlatego też z upodobaniem pokrywają wszelkie dostępne w domu powierzchnie rysunkami lub "ozdabiają" jedzeniem stół czy dywan. Nad zdolnościami plastycznymi dziecka trzeba jednak pracować. Twórcza aktywność nie tylko wynika z potrzeb psychicznych, ale jest motorem rozwoju, o który trzeba dbać - pobudzać i rozwijać.

Rysowanie i malowanie jest istotne dla dziecka pod wieloma względami. Po pierwsze, stanowi ćwiczenie sprawności manualnej, jest to wstęp do nauki pisania. Po drugie, dziecko uczy się uważnej obserwacji, ćwiczy postrzeganie zmysłowe i spostrzegawczość. Kolejnym argumentem jest to, że rysowanie i malowanie jest dla dziecka środkiem wyrazu pozasłownego, jest odzwierciedleniem tego co cieszy, niepokoi, zasmuca i zajmuje. Jednak najważniejszym aspektem jest to, iż dziecko nabywa przekonania, że samo potrafi coś stworzyć. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, jak ważna jest pochwała dzieł małych twórców. Zainteresowanie i podziwianie pracy dzieci zachęca do dalszego eksperymentowania (zabawy materiałami plastycznymi), a tym samym rozwija twórcze myślenie i działanie oraz wrażliwość. Tak więc plastyka wpływa na wychowanie człowieka kreatywnego, innowacyjnego, uczestniczącego w kulturze, ale i pewnego siebie, znającego wartość własnej osoby.

Edukacja plastyczna w przedszkolu

Codzienne życie dostarcza zarówno tematów, jak i materiałów do prac plastycznych. Tematów dostarczają także utwory literackie, muzyka, czy po prostu wyobraźnia rodziców, nauczycieli. W wielu przedszkolach pod hasłem twórczości plastycznej wdrażane są kolorowanki, gotowe szablony z instrukcją odnośnie do np. kolorów. I tak biedronka jest czerwona, a drzewo zielone. Gdyby przedszkolakowi pozostawić swobodę ekspresji, jesteśmy przekonani, że niewiele by było takich prac. Poza tym, kiedy wszystko jest podane, dziecko ogranicza swoją pomysłowość, twórczą inwencję, nie musi się wysilać, aby coś stworzyć.

Aktywność plastyczna odgrywa jeszcze jedną istotą rolę - od wieku przedszkolnego uczy zachowań społecznych. Wspólne malowanie czy rysowanie np. na dużych arkuszach papieru sprzyja wytworzeniu i umocnieniu więzi społecznych. Dzieci uczą się m.in. poszanowania dla pracy swojego kolegi.

Obserwując codzienne spotkania moich małych podopiecznych z plastyką, widać jak ważne dla nich jest to, co tworzą. Twórczość artystyczna sprawia im radość, gdy mówimy, że będziemy malować słyszymy: "Hurra, jak fajnie!". Przysparza również powodów do dumy: "Ciociu zabiorę to do domu, pokazać mamusi". Nawet jeśli przynosimy gotowe sylwety wyciętych z kartonu pacynek, to i tak przez pozostawienie dziecku swobody w wyborze koloru, techniki, czy czasu na wykonanie działania, uzyskujemy w efekcie różne prace, tak jak różne są dzieci.